เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีGreen Code เป็นบริการทดสอบทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในสถาบันทางการแพทย์แพทย์จะรายงานผลโรคที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง

เห็นความเสี่ยงในอนาคต

ผลลัพธ์จะถูกรายงานโดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทดสอบทางพันธุกรรม มีการทดสอบ 60 ล้านฐานและรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรค นอกจากนี้ยังครอบคลุมรายการรัฐธรรมนูญเช่นแอลกอฮอล์และยีนที่แสดงถึงความไวของยา https://www.sakae-clinic.com/other-care/green-chord