เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีบริษัท ฮิวแมน เทคโน จำกัด https://human-techno.jp/ ในบทบาทของฉันในฐานะ CEO ฉันกำลังช่วยเผยแพร่การดูแลสุขภาพยุคใหม่ด้วยวิธีด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และการฝึกอบรมที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนาอุปกรณ์และการออกกำลังกายที่ควบคุมเส้นประสาทวากัส ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ การบำบัดด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทวากัสซึ่งมีประสิทธิผลมากกว่าการบำบัดแบบเอ็กโซโซมและการบำบัดเหนือตะกอนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด และมีหลักฐานที่แน่ชัด ดำเนินการที่คลินิกสะแก