ส่วนกฎจราจร

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจรตั้งแต่วัน 20 11 วันถึง 21 วันโดย G24

ด้วยการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G20 / Aichi / Nagoya กฎจราจรที่มีศูนย์กลางที่เมืองนาโกย่าจะถูกจัดขึ้นจาก 11 ถึง 21

ผู้ป่วยที่เดินทางมาด้วยรถยนต์จะต้องไปเยี่ยมโรงพยาบาลด้วยเวลาที่เพียงพอ

โปรดดูแผนที่ด้านล่างสำหรับส่วนที่ถูก จำกัด

■ถนนทั่วไป

ส่วนกฎจราจร

■ทางหลวง ฯลฯ