ภาพยีน

แนะนำการทดสอบพันธุกรรมรหัสสีเขียว

ใช้เวลาประมาณ 0 นาทีในการอ่านบทความนี้

Green Code เป็นบริการทดสอบทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในสถาบันทางการแพทย์
แพทย์รายงานผลของโรคที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง

เห็นความเสี่ยงในอนาคต

ผลลัพธ์จะถูกรายงานโดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทดสอบทางพันธุกรรม

มีการทดสอบ 60 ล้านฐานและรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรค
นอกจากนี้ยังครอบคลุมรายการรัฐธรรมนูญเช่นแอลกอฮอล์และยีนที่แสดงถึงความไวของยา