มีการแนะนำการสูดดมออกซิเจนของ LHG

เครื่องกำเนิดออกซิเจนไฮโดรเจน LHG ได้รับการแนะนำและการรักษาทางการแพทย์ของการสูดดมออกซิเจนไฮโดรเจน LHG ได้รับการแนะนำ

ระบบหายใจด้วยออกซิเจนไฮโดรเจนของ LHG เป็นอุปกรณ์ที่ Legalcy Co. , Ltd. ใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลาสิบปี

มันแปลงออกซิเจนที่ใช้งานที่สร้างขึ้นในร่างกายเป็นน้ำโดยการกระทำที่ลดลงและปล่อยมัน แน่นอนมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนปฏิกิริยาที่ไม่ดีเท่านั้น และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่ามีผลข้างเคียงเล็กน้อย