มันถูกตีพิมพ์ในผู้หญิงรายสัปดาห์ 2019 ปี 11 เดือนปัญหาวัน 5

หญิงรายสัปดาห์ 2019 ปี 11 เดือนปัญหาวัน 5 ปรับปรุงความรู้สึกไม่สบายจากการเปลี่ยนแปลงแรงกดดันอย่างมาก!
จุดฝังเข็มและแตะถูกนำมาใช้เป็นวิธีการประสาทอัตโนมัติ