ครั้งแรกในโลก! สมุดยืดกล้ามเนื้อโดยแพทย์

https://amzn.to/2o3Jrcg

หนังสือเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติที่ฉันควบคุมดูแลได้รับการปล่อยตัว

มันเป็นเนื้อหายุคสมัยที่พลิกแนวคิดของการยืดตัวออกไป
นักกีฬาชั้นนำหลายคนฝึกฝนมาแล้วและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม