Hanshin Tigers อัตสึชิคาตะโอกะ

ดูแลฮันชินไทเกอร์อสึชิคาตะโอกะ

Hanshin Tigers อัตสึชิคาตะโอกะ

วันนี้เราดูแลและให้คำแนะนำสำหรับเสืออาสึชิคาตะโอกะที่มาสายเนื่องจากความผิดปกติในฤดูกาลนี้ ทุก ๆ ปีก่อนการเริ่มงานเราจะพังและรับโอกาสในการเป็นผู้เริ่มต้นที่ดี ร่างกายของคาตาโอกะอายุ 36 นั้นได้รับการบำบัดอย่างเต็มที่และสามารถใช้เป็นประจำได้โดยใช้ระบบสร้างสมรรถภาพทางกาย ในปีแห่งชัยชนะของ 2003 Tigers ระบบนี้ทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงเดือน 4 ได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันในกองทัพ 1 และให้คำแนะนำโดยระบบการปรับปรุงความสามารถทางกายภาพ