คุณสมบัติพิเศษของ ViVi Coverage Diet

วันนี้ฉันไปเยี่ยมชมนิตยสารรายเดือนของ ViVi ที่คลินิก
ชุดรูปแบบนี้คืออาหาร รูปแบบของประสบการณ์สัมภาษณ์ระบบที่เรียกว่าวารีบำบัดที่ทางวิทยาศาสตร์อาหาร
การอดอาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อ จำกัด เรื่องอาหาร การอดอาหารด้วยข้อ จำกัด ทางอาหารเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดปรากฏการณ์ของกลูโคโนมีเนซิสส่งผลให้กล้ามเนื้อสูญเสียและลดเมตาบอลิซึ่มพื้นฐานทำให้เพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว
ความรู้ที่เราได้รับการสอนในฐานะผู้ฝึกสอนนักมวยมืออาชีพก็มีประสิทธิภาพสำหรับผู้หญิงเช่นกัน