Fujita Taiyo

การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของเสือฟูจิตะไทโย

Fujita Taiyo

วันนี้ฟูจิตะไทโยเยี่ยมชมคลินิกเพื่อรับคำแนะนำและการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ฟังก์ชั่นระบบประสาทอัตโนมัติวัดจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ ระบบที่ทันสมัยจะสนับสนุนความสำเร็จของฤดูกาลนี้