ความคุ้มครองของ American Power

วันนี้ฉันถูกสัมภาษณ์โดยหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร American Power สำหรับการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ของนาสคาร์เรซซิ่ง Takuma Koga
เราติดตามแนวโน้มของโคกะที่ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำของโลกด้วยโปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางกายภาพของ Sakae Clinic
พลังงานระบบวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจอาหารเสริม ฯลฯ