ความท้าทายของ Koga!

คุณโคกะเยี่ยมชมคลินิกกับคุณทานากะหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร American Power, American Power ในตอนเย็น
วันที่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และนักแข่งรถชั้นนำ Koga ที่ดำเนินธุรกิจขายยานยนต์รายงานอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น