การตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเต็มที่ของ Satoshi Koga Winston West! !

นาสคาร์ขับรถแข่งที่ใช้งานอยู่ในสหรัฐอเมริกา NTV กำลังติดตามแนวโน้มของเขา ในสหรัฐอเมริกาความสำเร็จของเขาใน NASCAR ซึ่งเป็นกีฬาสำคัญที่ได้รับความนิยมอย่าง F1 หรือสูงกว่านั้นจะดึงดูดความสนใจได้มากในอนาคต นอกจากนี้เขายังสนับสนุนเขาที่คลินิก ฉันหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรงในสหรัฐอเมริกา