Hanshin Tigers Taiyo Fujita และ Yomiuri Giants เหยือก Kenji Yamamoto

วันนี้เสือใหญ่ Hanshin Tigers สัญญาเหยือก Fujita Taiyo และ Yomiuri ยักษ์เหยือก Yamamoto เยี่ยมชมคลินิกเพื่อการดูแลและให้คำแนะนำ

Fujita ตั้งเป้าที่จะฟื้นตัวจากความล้มเหลวของศอกเหยือก fastball ที่มีความเร็วสูงสุด 154 กม.
Pitcher Yamamoto ตั้งเป้าหมายที่จะฟื้นฟูจากความล้มเหลวของไหล่ขวา

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางกายภาพของ Sakae Clinic มั่นใจได้ว่าจะมีบทบาทอย่างแข็งขันในฤดูกาลนี้
Pitcher Fujita วัดระยะทาง 149 กิโลเมตรตรงปลายปีที่แล้วภายใต้การดูแลและคำแนะนำของฉัน ภัยคุกคามที่ได้รับการฟื้นฟูจากความเจ็บปวดดื้อดึง โปรดให้ความสนใจกับการฟื้นคืนชีพเหมือนเหยือก Kawakami!