Hanshin Tigers Shinjiro Hatakeyama

Hanshin Tigers Shinjiro Hatakeyama เริ่มต้นขึ้น! !

Hanshin Tigers Shinjiro Hatakeyama

เริ่มต้นจากวันพรุ่งนี้นายฮาตาเกยามะออกเดินทางไปยังเกาะกวมกับนายนาคาตะผู้ฝึกสอนร่างกายของเขาเอง ฉันอายุ 36 ปีในปีนี้

เทคโนโลยีต่อต้านริ้วรอยล้ำสมัยช่วยสนับสนุนความสำเร็จของเขา
เขาจะสนับสนุนชีวิตที่กระตือรือร้นของเขาในฐานะผู้ฝึกสอนการแพทย์ให้กับคุณฮาตาเกยามะต่อไป