ศาสตราจารย์ Hiroyuki Kobayashi ปรากฏใน Kinsuma

 

ดร. ฮิโรยูกิโคบายาชิประธานสถาบันกีฬาวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูงของ AMSA ปรากฏตัวในคินมา

 

อธิบายความสำคัญของ squats ด้วยการสาธิตเชิงปฏิบัติ

 

AMSA จะทำหน้าที่ในฐานะรองประธาน AMSA ยังพัฒนาและเสนอการออกกำลังกายและวิธีการด้านสุขภาพที่สนับสนุนสุขภาพของประชาชนบนพื้นฐานของหลักฐาน