การเชิญจาก Harry Winston

เราได้รับคำเชิญจาก Harry Winston เพื่อประกาศนาฬิกาใหม่
การออกแบบที่น่าทึ่ง ราคาเกินไป
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและพลังแบรนด์ของเพชรมันเป็นช่วงราคาที่เหมาะสม
เครื่องประดับเพชรที่ใช้ในนาฬิกา Harry Winston มีสีเกือบ D
ฉันอยากไปดูดวงตาที่เหลือของฉัน