Miracle Beauty Roman Glass ตอนที่ 2

เศษแก้วโรมัน

ชิ้นส่วนที่สร้างภาชนะแก้วแต่ละชิ้นเป็นชิ้นงานศิลปะที่สวยงามเหมือนอัญมณี

เป็นปาฏิหาริย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น + อัญมณีที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์โลกซึ่งสร้างขึ้นในช่วงเวลาของ 2000

ฉันกำลังทำศิลปะในขณะที่ดูเศษแก้วโรมัน

ศัลยแพทย์ตกแต่งจะต้องมีความรู้สึกทางศิลปะเสมอดังนั้นพวกเขาจึงสัมผัสกับศิลปะที่หลากหลายและปรับความรู้สึกของพวกเขาผ่านทางการผลิตจริง

ศิลปะขั้นสูงสุดน่าจะเสร็จสมบูรณ์