เราจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติ

หนังสือเล่มใหม่เล่มแรกของญี่ปุ่นที่ยืดเส้นประสาทอัตโนมัติตามพื้นฐานทางการแพทย์ ร่วมกับศาสตราจารย์ฮิโรยูกิโคบายาชิโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยจูนเทนโด
มันเป็นเนื้อหาที่ได้ทำลายแนวคิดของการยืดคงที่จนถึงขณะนี้และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากนักกีฬาชั้นนำผู้นำและผู้ฝึกสอน