ทางเข้าคลินิก

สวัสดีปีใหม่!

สวัสดีปีใหม่!

เราจะพยายามให้บริการทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งแก่ผู้ป่วยในปีนี้ เพื่อให้เข้าใจการรักษาต่อต้านริ้วรอยอย่างเหมาะสมเราจะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการวิจัยเชิงวิชาการต่อไป
ขอขอบคุณ