ปรับปรุงฟังก์ชั่นกระซิกเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต

ระดับกระซิกสูงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
สมาธิผ่อนคลายนอนหลับได้ดีสภาพทางเดินอาหารที่ดีไม่มีแขนขาที่หนาวสั่นหรือบวม ... มีความหมายต่อสุขภาพ แต่ประสิทธิภาพในระดับต่าง ๆ

http://www.topathlete.co.jp/cellexercise/conditioning/ ลิงค์ภายนอก

แต่ฉันควรทำอย่างไร

การออกกำลังกายเซลล์ที่ให้การไหลเวียนของเลือดที่มีคุณภาพสูงไปยังเซลล์เป็นไปได้

IQ กว่า IQ. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์มากกว่าความสามารถทางปัญญา

เด็กที่มี EQ สูงมีส่วนร่วมในสังคมและมีชีวิตที่ร่ำรวยในฐานะคนที่ประสบความสำเร็จ มีรายงานว่า
ประสบความสำเร็จโดยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มระดับกระซิก