ออกกำลังกายในเมือง! ?

คลาสออกกำลังกายของเซลล์ใน Motegi-machi

สมาชิกหลักทั้งหมดของเมืองรวมถึงนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมและได้รับคำแนะนำ

http://www.topathlete.co.jp/images_mt/nra_report_20131216.pdf

ตั้งเป้าปี 2020!

ออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี!

สิ่งนี้จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการทำงานทางกายภาพของรุ่นน้องผู้สูงอายุสตรีและนักกีฬาและจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนเมืองอย่างจริงจัง