แบบฝึกหัดมือถือจะถูกนำเสนอที่ TBS Ippuku

เมื่อวานมีการโทรจากผู้อำนวยการโครงการ TBS ไปที่คลินิกเพื่อแนะนำการออกกำลังกายของเซลล์ในโปรแกรม

TBS Ippuku Clinic แนะนำ "การออกกำลังกายแบบใหม่ของ Uroko" "เซลล์ออกกำลังกาย" ที่มุมโปรแกรม

■วันที่ออกอากาศตามกำหนดเวลา:
9 กันยายน 2014 (⽕) · 08 ชั่วโมง 00 นาที ~ 09 ชั่วโมง 55 นาที
放送

■เนื้อหาที่ออกอากาศ
ในมุมนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการป้องกัน "โรคสามี"
“ การออกกำลังกายเซลล์” หนึ่งครั้งจะถูกฝึกในสตูดิโอ
แนะนำ“ การออกกำลังกายของเซลล์”