จัดพิมพ์โดย Tsuji

18 พ.ย. ปล่อยโดย Tsubaki ที่ร้านหนังสือ AMAZON

 

http://www.amazon.co.jp/%E5%85%88%E7%AB%AF%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%8C%BB%E7%99%82-%E6%9C%AB%E6%AD%A6%E4%BF%A1%E5%AE%8F/dp/4845423375/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1416490362&sr=1-2&keywords=%E6%9C%AB%E6%AD%A6%E4%BF%A1%E5%AE%8F

 

นอกเหนือจากการเสริมความงามแบบใหม่เราจะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการบำบัดด้วย PRP สถานะปัจจุบันของการบริหารนักกีฬาและตัวอย่างเฉพาะของผลลัพธ์

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวในญี่ปุ่นที่แนะนำการประยุกต์ใช้การบำบัดด้วย PRP สำหรับกีฬา