สินเชื่อทางการแพทย์

ในโรงพยาบาลของเราไม่อนุญาตให้ใช้การชุบด้วยไฟฟ้า

เหตุผลก็คือฉันไม่ต้องการใส่ภาระทางการเงินใด ๆ กับผู้ป่วย

มันไม่ได้เป็นขั้นตอนที่จะดำเนินการจนกว่าจะมีการรวบรวมเงินกู้กับผู้ป่วย

นอกจากนี้วิธีการทางไฟฟ้ายังไม่เสร็จสิ้นเพียงครั้งเดียว แต่จะดำเนินการหลายครั้งในช่วง 2-3 เดือนดังนั้นหากการชำระเงินเป็นงวดมันจะเหมือนกับเงินกู้

แน่นอนว่าไม่มีอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตามสถาบันทางการแพทย์ที่ดำเนินการด้วยไฟฟ้าในโตเกียวก็แนะนำสินเชื่อทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน

สินเชื่อทางการแพทย์มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อปกติและไม่ควรแนะนำผู้ป่วย

หากเงินกู้ทางการแพทย์นี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดสัญญาในจุดที่มันน่ากลัว

โปรดใส่ใจกับการพูดคุยการขายของที่ปรึกษาที่แนะนำการกู้ยืมเราไม่ได้สรุปสัญญาเงินกู้ในจุดที่และเราขอแนะนำการรักษาหลังจากได้รับการตรวจสอบอย่างช้า ๆ

https://web.archive.org/web/20150827043107/https://%E3%82%8F%E3%81%8D%E3%81%8C%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%B2%BB%E7%99%82.net/denkigyokohou.html

เว็บไซต์พันธมิตรนี้ดีเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ มันถูกเน้นเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้

วิดีโอ youtube ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นขั้นตอนที่ห่างไกลจากการสร้างด้วยไฟฟ้า

กำลังมองหาเจ้าหน้าที่ซาคาเอะคลินิก

การสรรหาพนักงานต้อนรับ / ที่ปรึกษาและพยาบาล

คุณต้องการช่วยคนที่เปล่งประกายด้วยกันไหม!

https://toranet.jp/medical_p/jb_2023/ped_02/la_20/51707325/