การแพร่กระจายของการรักษาด้วย PRP

http://www.tokyo-sports.co.jp/sports/baseball/294944/

พันเอก Leaguer Tanaka pitcher ได้รับความสนใจในการรักษาด้วย PRP

ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีการกำหนดชุดการผลิต PRP หรือโปรโตคอล

โชคดีที่ฉันพยายามสร้างโปรโตคอลโดยใช้ Mycells ที่ผลิตในอิสราเอลโชคดีที่มันได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการบำบัดแล้ว

สอบถามเกี่ยวกับการรักษาด้วย PRP จากทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณสามารถเห็นความสนใจในระดับสูง

เพื่อให้นักกีฬาจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วย PRP ในอนาคต ...