ระวังด้วยการรักษาของฉันและเหงื่อออกมาก!

แผลเป็นของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดแบบเก่าที่เรียกว่า Formula I

คุณมีการผ่าตัดหรือไม่ถ้าคุณรู้ว่าแผลเป็นนี้ยังคงอยู่?

จำนวนผู้ป่วยให้คำปรึกษาแผลเป็นหลังจากการรักษากลิ่นและเหงื่อออกมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

มีการรักษา จำกัด ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้ที่ถูกต้อง! ฉันสร้าง HP ใหม่เพื่อจุดประสงค์นี้