ภาพพนักงาน

ความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

คลินิกดำเนินการอย่างเคร่งครัดและทั่วถึงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยดังนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เปิดเผยชื่อจะดึงดูดความสนใจในเวชศาสตร์ความงาม แต่การป้องกันความเป็นส่วนตัวเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับแพทย์และพนักงานรวมทั้งการดูแลทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามบางแห่งอาจโพสต์รูปก่อนและหลังศัลยกรรมความงามที่ SNS เป็นต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในโรงพยาบาลของเราภาพถ่ายเป็นบันทึกจะถูกจัดเก็บและป้องกันอย่างเคร่งครัด