"1 day 30 second" การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการออกกำลังกายของเซลล์ประสาทอัตโนมัติเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

หนังสือการกำกับดูแลการออกกำลังกายเส้นประสาทอัตโนมัติปล่อยตัว

https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%82%92%E6%95%B4%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8C1%E6%97%A530%E7%A7%92%E3%80%8D%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%8C%E6%A5%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%BC%98%E5%B9%B8/dp/4781616372/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516145694&sr=1-1&keywords=%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%BC%98%E5%B9%B8

หนังสือที่เขียนโดยศาสตราจารย์ฮิโรยูกิโคบายาชิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Juntendo เผยแพร่ในวันนี้

ขอขอบคุณ