สถาบันการศึกษาอัตโนมัติ

สถาบันประสาทอัตโนมัติเริ่มต้น

โดยหลักการแล้วจะเป็นวิธีการสอนแบบส่วนตัว

 

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจประสาทอัตโนมัติผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะของพวกเขาในฐานะผู้ฝึกสอนหรือนักบำบัดโรคนี่เป็นสถาบันการศึกษาเดียวในญี่ปุ่นที่คุณสามารถเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประสาทอัตโนมัติ

 

ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติคุณสามารถรับความรู้และทักษะในระยะเวลาอันสั้นเช่นวิธีการวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและการพิจารณาผลการทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติ