กรณีชื่อสินเชื่อ

ดูเหมือนว่ามีหลายกรณีที่การให้ยืมชื่อดำเนินการที่คลินิกศัลยกรรมความงาม แต่มีหลายกรณีที่นำไปสู่การจับกุม

กองสิ่งแวดล้อมชีวิตกรมตำรวจนครบาลโตเกียวละเมิดกฎหมายการแพทย์ (12) แพทย์ชายในเมืองนาโกย่าและแพทย์ชายในเมืองกวานาจังหวัดมิเอะ (35) ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งเครื่องสำอางในโตเกียว ฯลฯ ) ฉันส่งเอกสารด้วยความสงสัย ตามบทเรียนทั้งสองกล่าวว่า“ ฉันรู้ว่ามันผิดกฎหมาย แต่ฉันต้องการเงินเพื่อเปิด”

ตามที่แผนกเดียวกันแพทย์สองคนถูกกล่าวหาว่าทำศัลยกรรมความงามโดยไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ 2009 ตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อพวกเขาถูกจับกุมโดยกรมตำรวจนครบาลใน 11 เมื่อเดือนที่แล้ว ) = ความผิดต่อการละเมิดกฎหมายระดับปริญญาเอก = และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลินิก แม้ว่าจะไม่มีงานจริงที่คลินิกพวกเขาได้รับรางวัลประมาณ 47 ล้านเยนและประมาณ 470 ล้านเยนตามลำดับและได้ให้ยืมชื่อจริง ๆ

แพทย์คนหนึ่งในนาโกย่าถูกสงสัยว่าละเลยหน้าที่การจัดการในฐานะผู้อำนวยการคลินิกตั้งแต่มิถุนายน 09 ถึงเมษายน 11 แพทย์เมืองกวานาสงสัยว่าเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคลินิกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์สาธารณสุขตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมของ 11

เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีความรับผิดชอบตำแหน่งผู้อำนวย = แพทย์ที่รับผิดชอบ = ผู้ก่อตั้งผู้บริหาร = ผู้จัดการดูเหมือนจะเป็นที่ต้องการ

ปรากฎว่าการรักษานั้นดำเนินการโดยมีเนื้อหาเลียนแบบส่วนหนึ่งของโฮมเพจของเราที่คลินิกความงามในโตเกียว แต่ฉันกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์แปลก ๆ ของพันธมิตรที่แนะนำคลินิกนี้

* วิธี EL หรือวิธีการทางไฟฟ้าที่ดำเนินการที่โรงพยาบาลนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดำเนินการโดยตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการทางไฟฟ้าที่ดำเนินการในโตเกียว