คลินิกเปิด 23 ปี

มันเป็น 23 ตั้งแต่เปิดตัว

13 ปีผ่านไปนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก

มีเหตุการณ์ต่าง ๆ

นอกเหนือจากการรักษาความงามแล้วเรายังได้จัดตั้งคลินิกกีฬาเพื่อให้การสนับสนุนด้านสุขภาพและการแพทย์สำหรับนักกีฬาชั้นนำมากมาย

ฉันเรียนหนักทุกวันเพื่อเรียนยาเพื่อความงาม

บล็อกนี้จะแนะนำภายในคลินิกเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาและความคิดริเริ่มที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ขอขอบคุณ