ทางเข้าคลินิก

สำหรับผู้ป่วยตาบอด

วันนี้ผู้ป่วยตาบอดที่เกิดในชินคันเซ็นจากระยะทางที่น่าประหลาดใจมาที่คลินิกเพื่อรับการรักษาเพียงอย่างเดียว

ฉันไม่ไปช่วยใครเลยฉันไปที่คลินิกโดยอาศัยอ้อยเชื่อมต่อกับชินคันเซ็นและการขนส่งอื่น ๆ ในระยะทางไกล

คลินิกวิจัยด้วยตัวเอง ฉันไม่สามารถบอกคุณเกี่ยวกับความพิการทางโทรศัพท์ ... ฉันรู้ทันทีว่าฉันกำลังพูดและเป็นคนที่ดีและมีจิตวิญญาณ

แม่ของฉันก็ตาบอดและเคลื่อนไหวมาก

ฉันประทับใจมากที่มีผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม
ฉันสามารถรักษาร่างกายได้ทั้งหมด

ฉันต้องการเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในชีวิต ฉันมักจะคิดและทำงาน