ไฝถูกลบออกโดยกระแสไฟฟ้า

หากไฝมีความอ่อนโยนไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
องค์ประกอบของโมลคือ 60% น้ำและโปรตีน 40%
มันระเหยด้วยพลังงานความร้อนความถี่สูงที่น้อยกว่าการบุกรุกและการบุกรุกน้อยกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
จะไม่มีการเกิดซ้ำและจะหายขาดได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีเลือดออก