สอบถามเกี่ยวกับการรักษาด้วย PRP

การสอบถามเกี่ยวกับการบำบัดด้วย PRP กำลังเพิ่มขึ้น แต่ด้านการกีฬากลายเป็นเรื่องส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องของความงาม

https://prp-labo.net/

เราได้สร้างบทนำการวิจัยและหน้าแนะนำทางคลินิกสำหรับการบำบัดด้วย PRP ในสนามกีฬา

แม้ว่าประสิทธิภาพของการรักษาด้วย PRP ในด้านความงามนั้นได้รับการสอบสวน แต่สนามกีฬาก็เป็นวิธีการรักษาที่มีประโยชน์อย่างแน่นอน

การบำบัดด้วย PRP ไม่ได้เป็นการกระทำที่ต้องใช้ยาสลบ

อย่างไรก็ตามมีชุดเครื่องมือ PRP บางตัวที่ไม่ทราบประสิทธิภาพดังนั้นจึงควรระมัดระวัง

เราแนะนำให้ทำการรักษาที่สถาบันการแพทย์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ