ใส่ใจกับความงามของโปรไฟล์

รูปร่าง Petit โดยมุ่งเน้นที่รายละเอียด
เพียงเท่า 30 นาทีนี่เป็นเทคนิคการปรับรูปร่างแบบ Petit โดยไม่เสี่ยงต่อการมีเลือดออกภายในและไม่มีการหยุดทำงาน
เราสามารถให้ข้อเสนอและการรักษากระดูกและข้อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบที่สวยงามที่สุด

ポイント

1 ถุงน้ำตา
2. Futaemabuta
3. จมูก
4. ริมฝีปาก
5. เหงือก
6. ชิน
7 การรักษาผิวที่สวยงาม

เป็นผู้หญิงและสวยงามมากขึ้น
การรักษา 30 ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างมีความสุข