โรงเรียนที่ส่งเสริมนักแข่งรถ F1

เมื่อวานฉันเข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีเปิดของ NODA Racing Academy

http://www.topathlete.co.jp/menu07/

มุ่งมั่นเพื่อโลกอย่างจริงจังภายใต้การนำของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถึงผู้เชี่ยวชาญ

สถานศึกษาระดับนี้เป็นความพยายามครั้งแรกในโลก