อาหารเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่อันตราย! ?

แม้ว่ามันจะเป็นบทความในตอนเย็นของ Chunichi Shimbun แต่ฉันถูกเตือนมานานแล้วว่าเป็นกรณีนี้

เนื้อหาของสิ่งที่ฉันพูดถึงที่ Tokyo Citizens Course จัดอยู่ในบทความ ...

ระวังการดื่มระวังส่วนผสมด้วย! ! การกลืนกินเข้าไปในร่างกายถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มันเป็นสิ่งที่น่ากลัว ...