วิดีโอการบรรยายของอาจารย์ Miss Universe Japan Aichi Tournament BC

http://www.youtube.com/watch?v=k9wCM2EO3BA
การออกแบบ Miss Universe Aichi Tournament Beauty Camp มันเป็นวิดีโอที่ดี เราใช้ทางเดินของคลินิกเพื่อเดิน (ฉันทำเพื่อจุดประสงค์ในการสอนเดินแบบ)

สตูดิโอของคลินิกก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน!