คำแนะนำสำหรับนักกีฬาชั้นนำ

http://www.topathlete.co.jp/menu07/

การสัมมนาและแนะแนวนักกีฬายอดนิยมขั้นสุดท้ายของปีนี้จัดขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญผู้สอนและผู้ฝึกสอนที่มีชื่อเสียงรวมตัวกันจากทั่วประเทศ เป็นสมาชิกที่ดีมาก

นักกอล์ฟมืออาชีพ Shinichi Yokota นักกอล์ฟมืออาชีพและการออกกำลังกาย

ใช้งานในการรักษาด้วย PRP สำหรับผู้เล่นฟุตบอลปารากวัยของ Daiki Fujioka

ในแต่ละครั้งเราขอเชิญนักกีฬาที่มีส่วนร่วมในโลกเพื่อแนะนำวิธีการฝึกอบรมขั้นสูงและวิธีการรักษาทบทวนการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม

คราวนี้ Shinichi Yokota อธิบายทฤษฎีท่าทาง 4 อย่างและผู้เข้าร่วมตื่นเต้น ...

เราจะติดตามหลักฐานเพิ่มเติม