สมาคมศัลยกรรมความงาม

การประชุมวิชาการและการประชุมสมาคมเครื่องสำอางเพื่อความงามญี่ปุ่นครั้งที่ 102

ฉันซื้อหนังสือทางการแพทย์จำนวนมากในครั้งนี้ด้วย

ผมจะศึกษา

มีระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ที่สะดุดตาที่บูธแสดงสินค้า

ความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแพทย์ขั้นสูง

ฉันจะเรียนอีกครั้ง

วิศวกรรมเลเซอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแพทย์ผิวหนังมากกว่ากายวิภาคศาสตร์และสมบูรณ์แบบสำหรับเมชา