23 กันยายนการแข่งขันร่างกายที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น Nagoya

http://bestbodyjapan.com/

23 กันยายนจัดขึ้นในนาโกย่า

เลือกโดยแอปพลิเคชั่นหลังจากการต่อสู้ระดับสูงของเกมโตเกียว

โปรดดูและดูร่างกายของชายและหญิงที่ผ่านการฝึกฝนจนถึงขีด