หากคุณกำลังลดน้ำหนักทานเนื้อสัตว์! !

http://www.amazon.co.jp/%E8%85%B9%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E8%82%89%E3%82%92%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%81%A61%E9%80%B1%E9%96%935%E3%8E%8F%E6%B8%9B-%E3%82%B1%E3%83%88%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-SB%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%96%8E%E8%97%A4-%E7%B3%A7%E4%B8%89/dp/4797372222/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412088918&sr=1-1&keywords=%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%B3%A7%E4%B8%89

นี่คือหนังสือที่เขียนโดยศาสตราจารย์ Saizo Saizo

ฉันได้รับมาจากครูของฉันและอ่านทันที

การ จำกัด เนื้อสัตว์ในอาหารค่อนข้างไม่ดีสำหรับอาหาร

มันดีที่สุดทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

มนุษย์ที่เดิมเป็นสัตว์กินเนื้อกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เกษตรกรรมและกลายเป็นไขมัน

หนึ่งในคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับการอดอาหาร