การผลิตเพลง

การผลิตเพลง

ในสตูดิโอพร้อมกับศิลปิน Takeharu Oya เราได้จัดทำเซลล์ออกกำลังกาย BGM เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
ผลิตโดยใช้ Fantom G และ Proturus
เนื่องจากซีเควนเซอร์ในตัวนั้นเต็มไปด้วยแหล่งกำเนิดเสียงเสียงจึงค่อนข้างสวยงามและดังก้อง!