ด้วยรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ศาสตราจารย์ชูจินากามูระ

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ Shuji Nakamura สำหรับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
มันเป็น!
อะไร! ! วิทยากรรับเชิญพิเศษจากสมาคมศัลยกรรมความงาม 92 แห่งประเทศญี่ปุ่น
ศาสตราจารย์ชูจินากามูระ
http://www.alles.or.jp/
~ sakuracl / 92st /
nakamura% 20syuji.htm

ดร. Takuya Fukui นพ
ฉันได้รับเชิญ (เมื่อตอนที่ฉันอยู่ในความดูแลของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งญี่ปุ่นครั้งที่ 88 ผู้บรรยายพิเศษที่ได้รับเชิญคือ Shinji Aoto นักกีฬาลู่และสนามที่เร็วที่สุดของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวครั้งแรกในฐานะเด็กญี่ปุ่น)