ปรากฏใน Hanako

เมื่อฉันเปิดตัวใน Akasaka ฉันถูกสัมภาษณ์โดยสื่อทุกสัปดาห์ 10 ปีที่แล้ว

เมื่อฉันสัมภาษณ์ Hanako ที่คลินิก Akasaka ฉันแนะนำผลการวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

ในห้านาทีคุณสามารถเข้าใจความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของคุณ

ข้อมูลทางชีวภาพมีประโยชน์มากกว่าคลื่นไฟฟ้ามากกว่าความดันโลหิต ระดับฟังก์ชั่นอัตโนมัติ

คุณรู้สุขภาพในอนาคตของคุณไหมถ้าคุณรู้เรื่องนี้?

เป็นการตรวจสอบที่คุณต้องการได้รับครั้งเดียว

ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพและมีเอกสารและข้อมูลจำนวนมาก