ส่วนกฎจราจร
最新情報

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจรตั้งแต่วัน 20 11 วันถึง 21 วันโดย G24

ด้วยการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G20 / Aichi / Nagoya กฎจราจรที่มีศูนย์กลางที่เมืองนาโกย่าจะถูกจัดขึ้นจาก 11 ถึง 21 ผู้ป่วยที่เดินทางมาด้วยรถยนต์จะต้องไปเยี่ยมโรงพยาบาลด้วยเวลาที่เพียงพอ แผนที่ต่อไปนี้สำหรับส่วนที่ถูก จำกัด :