ภาพยีน
最新情報

แนะนำการทดสอบพันธุกรรมรหัสสีเขียว

Green Code เป็นบริการทดสอบทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในสถาบันทางการแพทย์ แพทย์รายงานผลของโรคที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง การแสดงภาพความเสี่ยงในอนาคตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการทดสอบทางพันธุกรรมจะรายงานผล 60 มากกว่า 10,000 เกลือ ...