เวลาอ่านหนังสือ: <1 นาทีการทำงานของระบบทางเดินหายใจกำลังดึงดูดความสนใจในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสหนังสือเกี่ยวกับ Lung Life ซึ่งฉันดูแลในเดือนมีนาคมของปีนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากยุคโชวะ → กิจกรรมของสมอง เฮเซ → กิจกรรมของลำไส้ เรวะ → กิจกรรมของปอด