เวลาอ่านหนังสือ: 2 นาทีระบบปรับสีด้วยเลเซอร์ที่เราใช้ที่คลินิกของเราคือ PASTELLE PRO ของ WONTECH Technologyอุปกรณ์นี้จะเป็นเลเซอร์ Nd:YAG แบบ Q-switched ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและเปิดตัวในญี่ปุ่นโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในญี่ปุ่นที่แนะนำและใช้ในการรักษาพยาบาลทุกวันเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์เลเซอร์ YAG ทั่วไป โหมดการฉายรังสีได้พัฒนาไปหลากหลาย และมีตัวติดให้เลือกหลากหลาย จึงสามารถใช้กับโรคและการรักษาความงามได้หลายประเภทวันก่อนผมไปบรรยายเรื่องหลักการพื้นฐานและทฤษฎีเลเซอร์และ PASTELLE PRO ให้กับชุมชนความงามของบริษัท INFIX จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าในประเทศด้วยในขณะที่โลกแห่งเลเซอร์ดำเนินไป ก็มีการนำทฤษฎีและระบบใหม่ๆ มาใช้ และเราในฐานะแพทย์จำเป็นต้องศึกษาให้มากขึ้นเรื่อยๆการศัลยกรรมความงามก็มีด้านมืดเช่นกัน โดยที่พยาบาลมีหน้าที่จัดการ ผ่าตัด และแม้แต่การฉายรังสีด้วยเลเซอร์แทนที่จะมองว่าเป็นเพียงการรักษาด้วยเลเซอร์ ฉันอยากให้แพทย์มีความภาคภูมิใจในการรักษาพยาบาลในแต่ละวันโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ล่าสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยให้สูงสุด